Aller au contenu

48 Zoekresultaten

48 resultaten voor de zoekopdracht.
Filter de resultaten.
Type itemNieuwe items sindsSorteer op relevantie · datum (meest recente eerst) · alfabetisch
Bestand A-2018-039-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van **/**/2018 tussen de federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering en financiering van de bodemsanering van tankstations en gasolietanks voor verwarmingsdoeleinden. 17 mei 2018
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2018
Bestand A-2017-076-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de toekenning van premies voor de uitvoering van bodemonderzoeken en behandelingswerken van weesverontreiniging. 16 november 2017
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2017
Bestand A-2017-074-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de type-inhoud van het risicobeheervoorstel, van het saneringsvoorstel, van de aangifte voorafgaande aan de behandeling van beperkte duur en van de modaliteiten van aanplakking van de behandeling van beperkte duur. 16 november 2017
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2017
Bestand A-2017-073-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de interventienormen en saneringsnormen. 16 november 2017
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2017
Bestand A-2017-008-ESR
Ontwerpbesluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 februari 2012 betreffende de afvang en het vervoer van kooldioxide voor geologische opslag. 13 maart 2017
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2017
Bestand A-2017-007-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter goedkeuring van het Gewestelijk Programma voor Pesticidenreductie 2018-2022 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 13 maart 2017
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2017
Bestand A-2016-081-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het bodemattest. 24 november 2016
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2016
Bestand A-2016-076-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de opslag van ontvlambare vloeistoffen die worden gebruikt als brandstof. 20 oktober 2016
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2016
Bestand A-2016-065-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van sommige bepalingen van de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems. 15 september 2016
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2016
Bestand A-2015-071-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 december 2011 betreffende de erkenning van de bodemverontreinigingsdeskundigen en de registratie van de bodemsaneringsaannemers. 17 december 2015
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2015