Aller au contenu

48 Zoekresultaten

48 resultaten voor de zoekopdracht.
Filter de resultaten.
Type itemNieuwe items sindsSorteer op relevantie · datum (meest recente eerst) · alfabetisch
Bestand A-2018-002-ESR
Ontwerpbesluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de controle, het onderhoud en de EPB‐vereisten die op de verwarmings‐ en klimaatregelingssystemen van toepassing zijn. 18 januari 2018
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2018
Bestand A-2016-087-ESR
Voorontwerp van ministerieel besluit tot bepaling van de inhoud van bijscholing en tot opstelling van het centraal examen voor de EPB-certificateurs. 24 november 2016
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2016
Bestand A-2016-086-ESR
Voorontwerp van ministerieel  besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 mei 2014 houdende uitvoering van bijlagen V, IX en X van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2007 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen. 24 november 2016
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2016
Bestand A-2016-085-ESR
Voorontwerp van ministerieel besluit tot vaststelling van het model van het EPB-certificaat voor de EPB-wooneenheden en de tertiaire eenheden. 24 november 2016
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2016
Bestand A-2016-066-ESR
Voorontwerp van besluit betreffende de energieaudit van de grote ondernemingen en de energieaudit van de milieuvergunning. 15 september 2016
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2016
Bestand A-2016-064-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van alle richtlijnen en criteria die nodig zijn voor het berekenen van de energieprestaties van de EPB-eenheden en houdende wijziging van meerdere uitvoeringsbesluiten van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek voor Lucht, Klimaat en Energiebeheersing. 15 september 2016
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2016
Bestand A-2016-040-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van verschillende uitvoeringsbesluiten van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brusselse Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing, inzake EPB-certificatie. 16 juni 2016
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2016
Bestand A-2015-013-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2007 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen. 19 maart 2015
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2015
Bestand A-2014-007-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van meerdere uitvoeringsbesluiten betreffende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen, betreffende de EPB-certificatie. 16 januari 2014
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2014
Bestand A-2013-076-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van meerdere uitvoeringsbesluiten betreffende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen, betreffende de EPB-werkzaamheden. 19 december 2013
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2013