Aller au contenu

58 Zoekresultaten

58 resultaten voor de zoekopdracht.
Filter de resultaten.
Type itemNieuwe items sindsSorteer op relevantie · datum (meest recente eerst) · alfabetisch
Bestand A-2018-027-ESR
Opmerkingen betreffende het Hervormingsprogramma van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2018. 16 april 2018, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 19 april 2018
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2018
Bestand A-2018-014-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst inzake Partnerschap en Ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds, gedaan te München op 18 februari 2017. 22 februari 2018
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2018
Bestand A-2018-013-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Strategische Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en Canada, gedaan te Brussel op 30 oktober 2016. 22 februari 2018
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2018
Bestand A-2017-071-ESR
Toepassing van het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur op het niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. 6 november 2017, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 16 november 2017
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2017
Bestand A-2017-028-ESR
Opmerkingen betreffende de bijdrage van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot het Nationaal Hervormingsprogramma van België 2017. 26 april 2017, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 18 mei 2017
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2017
Bestand A-2017-019-ESR
Voorontwerpen van ordonnantie voor de instemming met internationale verdragen - (1) EU-LAC Stichting; (2) PSA EU - Nieuw-Zeeland en (3) CAPD EU-Cuba. 20 april 2017
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2017
Bestand A-2017-015-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 houdende maatregelen ter omzetting in de interne rechtsorde van Richtlijn 2005/36/EG van 7 september 2005 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de erkenning van beroepskwalificaties, teneinde de Richtlijn 2013/55/EU van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificatie en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het informatiesysteem interne markt om te zetten. 20 april 2017
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2017
Bestand A-2016-054-ESR
Versterkte Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en Kazachstan, anderzijds, gedaan te Astana op 21 december 2015. 7 juli 2016
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2016
Bestand A-2016-022-ESR
Opmerkingen betreffende het Hervormingsprogramma van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 17 maart 2016
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2016
Bestand A-2016-005-ESR
Omzetting van de Europese Richtlijnen 2014/23/24/25 EU op het sluiten van overheidsopdrachten. 11 januari 2016, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 21 januari 2016
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2016