Aller au contenu

17 Zoekresultaten

17 resultaten voor de zoekopdracht.
Filter de resultaten.
Type itemNieuwe items sindsSorteer op relevantie · datum (meest recente eerst) · alfabetisch
Bestand A-2018-030-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende koelinstallaties. 19 april 2018
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2018
Bestand A-2016-076-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de opslag van ontvlambare vloeistoffen die worden gebruikt als brandstof. 20 oktober 2016
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2016
Bestand A-2016-019-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende vastgelegde geluidsnormen in de ondernemingsgebieden in een stedelijke omgeving en tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2002 betreffende de strijd tegen de geluids- en trillingenhinder voortgebracht door de ingedeelde inrichtingen en het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2002 betreffende de strijd tegen het buurtlawaai. 17 maart 2016
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2016
Bestand A-2015-014-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van XX/XX/2015 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 januari 1999 tot vaststelling van de uitbatingsvoorwaarden voor benzinestations. 19 maart 2015
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2015
Bestand A-2013-057-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het onderhoud van klimaatregelingssystemen in motorvoertuigen, evenals de opleiding van de personen die werken aan deze systemen. 17 oktober 2013
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2013
Bestand A-2013-043-ESR
Voorontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van uitbatingsvoorwaarden betreffende de werkplaatsen voor het plaatsen van hulpstukken voor voertuigen en de werkplaatsen voor het onderhoud, het uittesten, het demonteren en het herstellen van autovoertuigen. 19 september 2013
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2013
Bestand PDF document A-2012-001-ESR
Voorontwerp van besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 januari 1999 tot vaststelling van de uitbatingsvoorwaarden voor benzinestations. 19 januari 2012
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2012
Bestand PDF document A-2010-037-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de exploitatievoorwaarden voor de opslag van LPG in mobiele recipiënten. 18 november 2010
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2010
Bestand A-2009-003-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de voor de verwarmingssystemen van gebouwen geldende EPB-eisen bij hun installatie en tijdens hun uitbatingsperiode. 19 februari 2009
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2009
Bestand A-2007-006-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de exploitatievoorwaarden voor bepaalde geklasseerde industriële installaties. 15 maart 2007
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2007