Aller au contenu

78 Zoekresultaten

78 resultaten voor de zoekopdracht.
Filter de resultaten.
Type itemNieuwe items sindsSorteer op relevantie · datum (meest recente eerst) · alfabetisch
Bestand A-2018-025-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Japan tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontwijken van belasting, en met het Protocol, gedaan te Tokio op 12 oktober 2016. 15 maart 2018
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2018
Bestand A-2017-069-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van het tarief van de boetes in het kader van de kilometerheffing en tot wijziging van het fiscaal statuut van de oldtimers in het kader van de verkeersbelasting. 19 oktober 2017
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2017
Bestand A-2017-064-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende de overname van de verkeersbelastingen. 9 oktober 2017, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 19 oktober 2017
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2017
Bestand A-2017-063-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot aanpassing van de gewestelijke regelgeving aan de hervorming van de werking van de hypotheekbewaring en van het beheer van de patrimoniumdocumentatie. 21 september 2017
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2017
Bestand A-2017-050-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende de wijzigingsbepalingen in het licht van de overname van de dienst onroerende voorheffing en van de wijziging van de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 4 september 2017, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 21 september 2017
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2017
Bestand A-2017-049-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 26 juli 2013 houdende omzetting van Richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en tot intrekking van Richtlijn 77/799/EEG en tot wijziging van artikel 40 van de ordonnantie van 12 december 2016 houdende het tweede deel van de fiscale hervorming. 6 juli 2017
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2017
Bestand A-2017-039-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende wetgevende aanpassingen met het oog op de overname van de dienst onroerende voorheffing door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 15 juni 2017
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2017
Bestand A-2017-028-ESR
Opmerkingen betreffende de bijdrage van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot het Nationaal Hervormingsprogramma van België 2017. 26 april 2017, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 18 mei 2017
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2017
Bestand A-2017-027-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 29 juli 2015 tot invoering van een kilometerheffing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor zware voertuigen bedoeld of gebruikt voor het vervoer van goederen over de weg, ter vervanging van het Eurovignet. 27 april 2017, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 18 mei 2017
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2017
Bestand A-2017-009-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende instemming met het samenwerkingsakkoord van 20 februari 2017 tussen de Federale Overheid, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot het beheer van de dienst voor de regularisatie van gewestelijke belastingen en niet uitsplitsbare fiscaal verjaarde kapitalen en de oprichting van een regularisatiesysteem van niet uitsplitsbare fiscaal verjaarde kapitalen, tot uitvoering van een fiscaal regularisatiesysteem beperkt in de tijd en tot bestrijding van misbruik en fiscale fraude. 13 maart 2017
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2017