Aller au contenu

20 Zoekresultaten

20 resultaten voor de zoekopdracht.
Filter de resultaten.
Type itemNieuwe items sindsSorteer op relevantie · datum (meest recente eerst) · alfabetisch
Bestand A-2016-059-ESR
Voorontwerp van besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende uitvoering van het kadersamenwerkingsakkoord betreffende het alternerend leren, gesloten te Brussel op 24 oktober 2008 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie. Aangenomen door de Raad van Bestuur op 5 september 2016
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2016
Bestand A-2016-058-ESR
Voorontwerp van besluit van het van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van 15 juli 2015 betreffende de overeenkomst inzake alternerende opleiding. Aangenomen door de Raad van Bestuur op 5 september 2016
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2016
Bestand A-2015-061-ESR
Voorontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het « Agence francophone pour l’éducation et la formation tout au long de la vie (AEF - Europe) » en zijn bekrachtigingsdecreet. 5 oktober 2015
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2015
Bestand A-2015-040-ESR
Voorontwerp van decreet van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het decreet van de Franse gemeenschapscommissie van 17 maart 1994 houdende oprichting van het Franstalig Brussels Instituut voor Beroepsopleiding. 6 juli 2015, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 17 september 2015
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2015
Bestand A-2015-021-ESR
Voorontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de oprichting van de « Service francophone des Métiers et des Qualifications (SFMQ) ». 20 april 2015
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2015
Bestand A-2014-029-ESR
Ontwerp van kader-samenwerkingsakkoord betreffende het intra-Franstalig overleg op het vlak van gezondheidszorg en bijstand aan personen en de gemeenschappelijke beginselen hieromtrent. 10 maart 2014, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 20 maart 2014
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2014
Bestand A-2014-022-ESR
Voorontwerp van samenwerkingsakkoord tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschap en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de uitrusting ter beschikking gesteld in het kader van de herwaardering van het kwalificerend onderwijs en de samenwerking tussen de Centra voor spitstechnologie, de Competentiecentra en de Beroepsreferentiecentra. 20 februari 2014
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2014
Bestand PDF document A-2013-030-ESR
Samenwerkingsakkoord tussen de Fédération Wallonie-Bruxelles, Wallonië en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de tenuitvoerlegging van de « bassins de vie » Kwalificerend Onderwijs - Opleiding - Tewerkstelling. 16 mei 2013
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2013
Bestand PDF document A-2013-024-ESR
Initiatiefadvies inzake het voorontwerp van decreet betreffende het onthaaltraject. 6 mei 2013, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 16 mei 2013
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2013
Bestand PDF document A-2011-029-ESR
Ontwerp van het samenwerkingsakkoord tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie omtrent het gekruist beleid « tewerkstelling - opleiding ». 15 september 2011
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2011