Aller au contenu

21 Zoekresultaten

21 resultaten voor de zoekopdracht.
Filter de resultaten.
Type itemNieuwe items sindsSorteer op relevantie · datum (meest recente eerst) · alfabetisch
Bestand A-2017-047-ESR
Voorontwerp van besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2015 betreffende de promotie van groene stroom. 6 juli 2017
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2017
Bestand A-2015-062-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 29 november 2012 tot vastlegging van de quota van groene-stroomcertificaten voor het jaar 2013 en de volgende jaren. 5 oktober 2015, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 15 oktober 2015
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2015
Bestand A-2015-058-ESR
Ontwerp van besluit dat het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2004 betreffende de promotie van groene stroom en van kwaliteitswarmtekrachtkoppeling intrekt. 17 september 2015
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2015
Bestand A-2014-008-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de invoering van een certificeringssysteem voor HE-installateurs voor kleine installaties. 16 januari 2014
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2014
Bestand A-2014-006-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de promotie van groene elektriciteit en van kwaliteitswarmtekrachtkoppeling. 16 januari 2014
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2014
Bestand PDF document A-2012-045-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vastlegging van de quota van groenestroomcertificaten voor de jaren 2013 en volgende. 20 september 2012
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2012
Bestand PDF document A-2010-026-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2004 betreffende de promotie van groene elektriciteit en van kwaliteitswarmtekrachtkoppeling. 21 september 2010
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2010
Bestand A-2009-004-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende bepaling van de modaliteiten voor de certificering van installaties voor de productie van groene elektriciteit met een beperkt vermogen, en houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2004 betreffende de promotie van groene elektriciteit en van kwaliteitswarmtekrachtkoppeling. 19 februari 2009
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2009
Bestand A-2007-014-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vaststelling van de quota voor groenstroomcertificaten voor het jaar 2008 en de volgende genomen in toepassing van artikel 28 § 2, derde lid van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 3 mei 2007
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2007
Bestand A-2007-013-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende bepaling van de regels voor de toekenning en de intrekking van de vergunning voor groene levering, alsook van de nadere regels betreffende deze levering, en houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2002 houdende de criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor elektriciteit. 3 mei 2007
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2007