Aller au contenu

29 Zoekresultaten

29 resultaten voor de zoekopdracht.
Filter de resultaten.
Type itemNieuwe items sindsSorteer op relevantie · datum (meest recente eerst) · alfabetisch
Bestand A-2018-039-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van **/**/2018 tussen de federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering en financiering van de bodemsanering van tankstations en gasolietanks voor verwarmingsdoeleinden. 17 mei 2018
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2018
Bestand A-2018-030-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende koelinstallaties. 19 april 2018
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2018
Bestand A-2017-023-ESR
Ontwerp van besluit tot verplichting van het inwinnen van het advies van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp voor bepaalde ingedeelde inrichtingen. 20 april 2017
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2017
Bestand A-2017-008-ESR
Ontwerpbesluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 februari 2012 betreffende de afvang en het vervoer van kooldioxide voor geologische opslag. 13 maart 2017
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2017
Bestand A-2016-019-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende vastgelegde geluidsnormen in de ondernemingsgebieden in een stedelijke omgeving en tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2002 betreffende de strijd tegen de geluids- en trillingenhinder voortgebracht door de ingedeelde inrichtingen en het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2002 betreffende de strijd tegen het buurtlawaai. 17 maart 2016
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2016
Bestand A-2014-044-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van het comité van experten op het vlak van niet-ioniserende stralingen. 15 mei 2014
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2014
Bestand A-2013-073-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van bepaalde bepalingen inzake de exploitatie en de controle van antennes die elektromagnetische golven uitzenden. 19 december 2013
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2013
Bestand A-2013-043-ESR
Voorontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van uitbatingsvoorwaarden betreffende de werkplaatsen voor het plaatsen van hulpstukken voor voertuigen en de werkplaatsen voor het onderhoud, het uittesten, het demonteren en het herstellen van autovoertuigen. 19 september 2013
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2013
Bestand PDF document A-2012-025-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 oktober 2009 betreffende bepaalde antennes die elektromagnetische golven uitzenden, het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999 tot vaststelling van de lijst van ingedeelde inrichtingen van klasse IB, II en III in uitvoering van artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, en het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 mei 2009 tot vaststelling van de samenstelling van het dossier voor de aanvraag van een milieuattest en -vergunning. 24 mei 2012
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2012
Bestand PDF document A-2011-027-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de afvang en het vervoer van kooldioxide voor geologische opslag. 15 september 2011
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2011