Aller au contenu

7 Zoekresultaten

7 resultaten voor de zoekopdracht.
Filter de resultaten.
Type itemNieuwe items sindsSorteer op relevantie · datum (meest recente eerst) · alfabetisch
Bestand A-2018-013-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Strategische Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en Canada, gedaan te Brussel op 30 oktober 2016. 22 februari 2018
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2018
Bestand A-2015-026-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de overeenkomst tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en IJsland, anderzijds, betreffende de deelname van IJsland aan de gezamenlijke nakoming van de verbintenissen van de Unie, haar Lidstaten en IJsland voor de tweede verbintenisperiode van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering. 20 april 2015
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2015
Bestand A-2013-070-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met: 1° het Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in fiscale aangelegenheden, en de bijlagen A, B en C, gedaan te Straatsburg op 25 januari 1988; 2° het Protocol tot wijziging van het verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in fiscale aangelegenheden, gedaan te Parijs op 27 mei 2010. 19 december 2013
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2013
Bestand PDF document A-2011-014-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het deel van de inkomsten afkomstig van de tarifering van water voorbehouden voor doeleinden inzake internationale solidariteit. 19 mei 2011
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2011
Bestand A-2015-026-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de overeenkomst tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en IJsland, anderzijds, betreffende de deelname van IJsland aan de gezamenlijke nakoming van de verbintenissen van de Unie, haar Lidstaten en IJsland voor de tweede verbintenisperiode van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering. 20 april 2015
Bevindt zich in Adviezen / / per materie / Klimaat
Bestand A-2013-070-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met: 1° het Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in fiscale aangelegenheden, en de bijlagen A, B en C, gedaan te Straatsburg op 25 januari 1988; 2° het Protocol tot wijziging van het verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in fiscale aangelegenheden, gedaan te Parijs op 27 mei 2010. 19 december 2013
Bevindt zich in Adviezen / / per materie / Openbare macht
Bestand PDF document A-2011-014-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het deel van de inkomsten afkomstig van de tarifering van water voorbehouden voor doeleinden inzake internationale solidariteit. 19 mei 2011
Bevindt zich in Adviezen / / per materie / Water