Aller au contenu

19 Zoekresultaten

19 resultaten voor de zoekopdracht.
Filter de resultaten.
Type itemNieuwe items sindsSorteer op relevantie · datum (meest recente eerst) · alfabetisch
Bestand A-2017-041-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 20 januari 2017 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen voor de periode 2013-2020. 15 juni 2017
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2017
Bestand A-2017-004-ESR
Ontwerp van Belgisch Nationaal Adaptatieplan 2016-2020. 16 februari 2017
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2017
Bestand A-2016-074-ESR
Voorontwerp van Ordonnantie houdende instemming met het Akkoord van Parijs op grond van het Raamverdrag van de Verenigde Naties over klimaatverandering, gedaan te Parijs (Frankrijk), op 12 december 2015. 3 oktober 2016, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 20 oktober 2016
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2016
Bestand A-2015-041-ESR
Ontwerp van gewestelijk lucht-klimaat-energieplan. 6 juli 2015, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 7 september 2015
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2015
Bestand A-2015-026-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de overeenkomst tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en IJsland, anderzijds, betreffende de deelname van IJsland aan de gezamenlijke nakoming van de verbintenissen van de Unie, haar Lidstaten en IJsland voor de tweede verbintenisperiode van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering. 20 april 2015
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2015
Bestand A-2014-047-ESR
Concretisering van de transitie van België naar een koolstofarme maatschappij in 2050
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2014
Bestand A-2014-025-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de wijziging van het Protocol van Kyoto aangenomen in Doha op 8 december 2012. 20 februari 2014
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2014
Bestand A-2013-048-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de kosteloze toewijzing van broeikasgasemissierechten en de restitutie van quota, en ter wijziging van het besluit van 22 april 2010 inzake de uitvoering van flexibiliteitsmechanismen bedoeld in de artikelen 19, § 2, en 20, § 2, van de ordonnantie van 31 januari 2008 tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten en met betrekking tot de flexibiliteitsmechanismen van het protocol van Kyoto. 19 september 2013
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2013
Bestand PDF document A-2012-008-CES
Voorontwerp van Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheer (BWLKE). 27 februari 2012
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2012
Bestand A-2009-016-ESR
Ontwerp van besluit inzake de uitvoering van de ordonnantie tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten en met betrekking tot de flexibiliteitsmechanismen van het protocol van Kyoto. 23 april 2009
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2009