Aller au contenu

128 Zoekresultaten

128 resultaten voor de zoekopdracht.
Filter de resultaten.
Type itemNieuwe items sindsSorteer op relevantie · datum (meest recente eerst) · alfabetisch
Bestand A-2018-039-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van **/**/2018 tussen de federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering en financiering van de bodemsanering van tankstations en gasolietanks voor verwarmingsdoeleinden. 17 mei 2018
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2018
Bestand A-2018-031-ESR
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter wijziging van het BBHR van 1 december 2016 betreffende het beheer van afvalstoffen tot vaststelling van de modellen van de aangifteformulieren voor de belastingen bedoeld in artikels 40 en 41 van de ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen en houdende de aanstelling van de ambtenaren in het kader van de inkohiering, inning en invordering van deze belastingen. 19 april 2018
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2018
Bestand A-2018-004-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de wijzigingen aan het Protocol inzake persistente organische verontreinigende stoffen, bij het Verdrag van 13 november 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, gedaan op 18 december 2009 te Genève en voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de wijzigingen aan het Protocol inzake zware metalen bij het Verdrag van 13 november 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, inzake zware metalen, gedaan op 13 december 2012 te Genève. 18 januari 2018
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2018
Bestand A-2017-076-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de toekenning van premies voor de uitvoering van bodemonderzoeken en behandelingswerken van weesverontreiniging. 16 november 2017
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2017
Bestand A-2017-075-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter vervanging van het besluit van 8 juli 2010 tot vaststelling van de type-inhoud van het verkennend bodemonderzoek en het gedetailleerd bodemonderzoek en van hun algemene uitvoeringsmodaliteiten. 16 november 2017
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2017
Bestand A-2017-074-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de type-inhoud van het risicobeheervoorstel, van het saneringsvoorstel, van de aangifte voorafgaande aan de behandeling van beperkte duur en van de modaliteiten van aanplakking van de behandeling van beperkte duur. 16 november 2017
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2017
Bestand A-2017-073-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de interventienormen en saneringsnormen. 16 november 2017
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2017
Bestand A-2017-067-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van xx/xx/2017 ter uitvoering van de ordonnantie van xx/xx/2017 tot wijziging van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing, voor wat betreft de lage emissiezones. 19 oktober 2017
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2017
Bestand A-2017-066-ESR
Voorontwerp van Besluit van de Brusselse  Hoofdstedelijke Regering van xx/xx/2017 betreffende de beperking van de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door middelgrote stookinstallaties. 19 oktober 2017
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2017
Bestand A-2017-044-ESR
Ontwerpbestek voor de opmaak van het milieueffectenrapport betreffende het voorontwerp van het plan voor het beheer van grond- en afvalstoffen. 15 juni 2017
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2017