Aller au contenu

13 Zoekresultaten

13 resultaten voor de zoekopdracht.
Filter de resultaten.
Type itemNieuwe items sindsSorteer op relevantie · datum (meest recente eerst) · alfabetisch
Bestand A-2018-005-ESR
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van xxxx/2017 houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 november 2008 tot bepaling van de dringende maatregelen om piekperiodes van luchtvervuiling door fijn stof en door stikstofdioxiden te voorkomen. 18 januari 2018
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2018
Bestand A-2018-004-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de wijzigingen aan het Protocol inzake persistente organische verontreinigende stoffen, bij het Verdrag van 13 november 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, gedaan op 18 december 2009 te Genève en voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de wijzigingen aan het Protocol inzake zware metalen bij het Verdrag van 13 november 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, inzake zware metalen, gedaan op 13 december 2012 te Genève. 18 januari 2018
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2018
Bestand A-2017-067-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van xx/xx/2017 ter uitvoering van de ordonnantie van xx/xx/2017 tot wijziging van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing, voor wat betreft de lage emissiezones. 19 oktober 2017
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2017
Bestand A-2017-066-ESR
Voorontwerp van Besluit van de Brusselse  Hoofdstedelijke Regering van xx/xx/2017 betreffende de beperking van de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door middelgrote stookinstallaties. 19 oktober 2017
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2017
Bestand A-2017-025-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de wijziging aan het Protocol van Göteborg van 30 november 1999 bij het Verdrag van 13 november 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, inzake vermindering van verzuring, eutrofiëring en ozon op leefniveau, op 4 mei 2012 gesloten te Genève. 20 april 2017
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2017
Bestand A-2017-024-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing (« LEZ »). 20 april 2017
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2017
Bestand A-2017-003-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van diverse besluiten betreffende de luchtkwaliteit. 16 februari 2017
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2017
Bestand A-2016-053-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het instellen van een lage-emissiezone. 7 juli 2016
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2016
Bestand PDF document A-2013-015-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging door industriële emissies. 17 april 2013
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2013
Bestand PDF document A-2012-027-CES
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de dringende maatregelen om piekperiodes van luchtvervuiling door fijn stof en door stikstofdioxiden te voorkomen. 4 juni 2012, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 21 juni 2012
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2012