Aller au contenu

12 Zoekresultaten

12 resultaten voor de zoekopdracht.
Filter de resultaten.
Type itemNieuwe items sindsSorteer op relevantie · datum (meest recente eerst) · alfabetisch
Bestand A-2017-024-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing (« LEZ »). 20 april 2017
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2017
Bestand A-2016-012-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brussels Hoofdstedelijke Regering tot aanvulling van de in artikel 2 § 1, 3° van de ordonnantie van 8 mei 2014 tot wijziging van de ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu alsook andere wetgevingen inzake milieu, en tot instelling van een Wetboek van inspectie, preventie, vaststelling en bestraffing van milieumisdrijven, en milieuaansprakelijkheid  bedoelde lijst met de rechtstreeks toepasselijke bepalingen van de verordeningen van de Europese Unie, die na de inwerkingtreding van het Wetboek van Inspectie werden aangenomen of in werking zijn getreden, en waarvan de uitvoering behoort tot de bevoegdheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 18 februari 2016
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2016
Bestand PDF document A-2013-023-ESR
Voorontwerp van Wetboek voor de inspectie, de preventie, de vaststelling en de bestraffing van de milieu-inbreuken en milieuaansprakelijkheid. 17 april 2013
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2013
Bestand PDF document A-2012-036-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten. 2 juli 2012, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 3 september 2012
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2012
Bestand PDF document A-2011-026-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 3 juni 2010 betreffende de voor de verwarmingssystemen van gebouwen geldende EPB-eisen bij hun installatie en tijdens hun uitbatingsperiode. 15 september 2011
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2011
Bestand PDF document A-2011-017-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu. 16 juni 2011
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2011
Bestand PDF document A-2010-004-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging vd ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling ve kader voor het waterbeleid en tot wijziging vd ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu. 18 maart 2010
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2010
Bestand PDF document A-2011-026-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 3 juni 2010 betreffende de voor de verwarmingssystemen van gebouwen geldende EPB-eisen bij hun installatie en tijdens hun uitbatingsperiode. 15 september 2011
Bevindt zich in Adviezen / / per materie / Energie
Bestand A-2016-012-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brussels Hoofdstedelijke Regering tot aanvulling van de in artikel 2 § 1, 3° van de ordonnantie van 8 mei 2014 tot wijziging van de ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu alsook andere wetgevingen inzake milieu, en tot instelling van een Wetboek van inspectie, preventie, vaststelling en bestraffing van milieumisdrijven, en milieuaansprakelijkheid  bedoelde lijst met de rechtstreeks toepasselijke bepalingen van de verordeningen van de Europese Unie, die na de inwerkingtreding van het Wetboek van Inspectie werden aangenomen of in werking zijn getreden, en waarvan de uitvoering behoort tot de bevoegdheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 18 februari 2016
Bevindt zich in Adviezen / / per materie / Leefmilieu
Bestand PDF document A-2013-023-ESR
Voorontwerp van Wetboek voor de inspectie, de preventie, de vaststelling en de bestraffing van de milieu-inbreuken en milieuaansprakelijkheid. 17 april 2013
Bevindt zich in Adviezen / / per materie / Leefmilieu