Aller au contenu

63 Zoekresultaten

63 resultaten voor de zoekopdracht.
Filter de resultaten.
Type item















Nieuwe items sinds



Sorteer op relevantie · datum (meest recente eerst) · alfabetisch
Bestand A-2017-070-ESR
Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, het Waalse gewest, het Vlaamse gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de coördinatie tussen het beleid inzake de arbeidsvergunningen en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten. Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, het Waalse gewest, het Vlaamse gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de coördinatie tussen het beleid inzake de arbeidsvergunningen en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten. 13 oktober 2017, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 19 oktober 2017
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2017
Bestand A-2017-066-ESR
Voorontwerp van Besluit van de Brusselse  Hoofdstedelijke Regering van xx/xx/2017 betreffende de beperking van de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door middelgrote stookinstallaties. 19 oktober 2017
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2017
Bestand A-2017-061-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende wijziging van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing. 21 september 2017
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2017
Bestand A-2017-059-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende de strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving. 21 september 2017
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2017
Bestand A-2017-058-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 28 oktober 2010 betreffende de ruimtelijke informatie in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest & Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 28 oktober 2010 betreffende de ruimtelijke informatie in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. 21 september 2017
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2017
Bestand A-2017-047-ESR
Voorontwerp van besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2015 betreffende de promotie van groene stroom. 6 juli 2017
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2017
Bestand A-2017-046-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 januari 2002 betreffende de kwaliteit van het leidingwater. 6 juli 2017
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2017
Bestand A-2017-008-ESR
Ontwerpbesluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 februari 2012 betreffende de afvang en het vervoer van kooldioxide voor geologische opslag. 13 maart 2017
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2017
Bestand A-2017-007-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter goedkeuring van het Gewestelijk Programma voor Pesticidenreductie 2018-2022 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 13 maart 2017
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2017
Bestand A-2017-003-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van diverse besluiten betreffende de luchtkwaliteit. 16 februari 2017
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2017