Aller au contenu

34 Zoekresultaten

34 resultaten voor de zoekopdracht.
Filter de resultaten.
Type itemNieuwe items sindsSorteer op relevantie · datum (meest recente eerst) · alfabetisch
Bestand A-2016-027-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de ordonnantie van 9 juli 2015 houdende geharmoniseerde regels betreffende de administratieve geldboeten bepaald bij de wetgeving op het vlak van werkgelegenheid en economie en van de ordonnantie van 8 oktober 2015 houdende algemene regels betreffende de inhouding, de terugvordering en de niet-vereffening van subsidies op het vlak van werkgelegenheid en economie. 21 april 2016
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2016
Bestand A-2016-002-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende bepaling van de met het toezicht en de controle belaste overheden in werkgelegenheidsaangelegenheden en houdende nadere regels met betrekking tot de werking van deze overheden. 21 januari 2016
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2016
Bestand A-2015-060-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende organisatie en werking van de bicommunautaire Dienst voor gezondheid en welzijn. 17 september 2015
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2015
Bestand A-2015-055-ESR
Ontwerp van ordonnantie betreffende de overname van de activiteiten van de Comités tot aankoop van onroerende goederen door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 17 september 2015
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2015
Bestand A-2015-051-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen. 17 september 2015
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2015
Bestand A-2015-043-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen - Eerste lezing. 17 september 2015
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2015
Bestand A-2015-039-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende de stages voor werkzoekenden. 16 juni 2015
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2015
Bestand A-2015-010-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 houdende uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen. 9 januari 2015, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 15 januari 2015
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2015
Bestand A-2015-009-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 1985 houdende uitvoering van de wet van 19 februari 1965 betreffende de uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemdelingen. 6 januari 2015, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 15 januari 2015
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2015
Bestand A-2015-008-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van artikel 36quater van het Koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende reglementering van de werkloosheid (versoepeling van de voorwaarden voor de toegang tot de instapstage in de onderneming). 15 januari 2015
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2015