Aller au contenu

74 Zoekresultaten

74 resultaten voor de zoekopdracht.
Filter de resultaten.
Type itemNieuwe items sindsSorteer op relevantie · datum (meest recente eerst) · alfabetisch
Bestand A-2018-036-ESR
Initiatiefadvies inzake de Brusselse Autonomieverzekering. 17 mei 2018
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2018
Bestand A-2018-022-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de coördinatie van het beleid inzake grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen. 15 maart 2018
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2018
Bestand A-2018-017-ESR
Initiatiefadvies inzake het toekomstige kinderbijslagmodel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 5 maart 2018, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 15 maart 2018
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2018
Bestand A-2018-010-ESR
Voorontwerp van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het Koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers. 18 januari 2018
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2018
Bestand A-2017-081-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen. 20 december 2017
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2017
Bestand A-2017-064-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende de overname van de verkeersbelastingen. 9 oktober 2017, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 19 oktober 2017
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2017
Bestand A-2017-043-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Regering betreffende de activeringsmaatregelen van de werkzoekenden. 15 juni 2017
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2017
Bestand A-2017-039-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende wetgevende aanpassingen met het oog op de overname van de dienst onroerende voorheffing door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 15 juni 2017
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2017
Bestand A-2017-036-ESR
Voorontwerp van besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering ven Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en de vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de socialezekerheidsbijdragen. 18 mei 2017
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2017
Bestand A-2017-034-ESR
Initiatiefadvies betreffende de gewestelijke aspecten van het kunstenaarsstatuut. 18 mei 2017
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2017