Aller au contenu

82 Zoekresultaten

82 resultaten voor de zoekopdracht.
Filter de resultaten.
Type itemNieuwe items sindsSorteer op relevantie · datum (meest recente eerst) · alfabetisch
Bestand A-2018-058-ESR
Voorontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Franse gemeenschap, het Waalse gewest en de Franse gemeenschapscommissie betreffende de erkenning van competenties. 7 september 2018
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2018
Bestand A-2018-029-ESR
Visienota betreffende de hervorming van de instrumenten voor de bevordering van de diversiteit en de strijd tegen discriminatie (werkveld 1). 19 april 2018
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2018
Bestand A-2018-026-ESR
Activiteitenverslag 2015-2016 van de Vergadering van de Regio’s voor Kwalificerend onderwijs-Vorming-Arbeid. Uitgebracht door de Raad van Bestuur van 15 maart 2018
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2018
Bestand A-2018-010-ESR
Voorontwerp van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het Koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers. 18 januari 2018
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2018
Bestand A-2017-089-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende verschillende procedurewijzigingen inzake tewerkstelling en economie. 20 december 2017
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2017
Bestand A-2017-088-ESR
Bijdrage betreffende het voorontwerp van ordonnantie houdende verschillende procedurewijzigingen inzake tewerkstelling en economie. Aangenomen door de Raad van bestuur op 20 november 2017
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2017
Bestand A-2017-081-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen. 20 december 2017
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2017
Bestand A-2017-043-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Regering betreffende de activeringsmaatregelen van de werkzoekenden. 15 juni 2017
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2017
Bestand A-2017-037-ESR
Ministerieel besluit tot vaststelling van de modaliteiten voor de indiening en de behandeling van de aanvragen tot bijkomende indexaanpassingen in het kader van de dienstencheques. 12 juni 2017, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 15 juni 2017
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2017
Bestand A-2017-036-ESR
Voorontwerp van besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering ven Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en de vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de socialezekerheidsbijdragen. 18 mei 2017
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2017