Aller au contenu

45 Zoekresultaten

45 resultaten voor de zoekopdracht.
Filter de resultaten.
Type itemNieuwe items sindsSorteer op relevantie · datum (meest recente eerst) · alfabetisch
Bestand A-2017-070-ESR
Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, het Waalse gewest, het Vlaamse gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de coördinatie tussen het beleid inzake de arbeidsvergunningen en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten. Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, het Waalse gewest, het Vlaamse gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de coördinatie tussen het beleid inzake de arbeidsvergunningen en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten. 13 oktober 2017, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 19 oktober 2017
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2017
Bestand A-2017-028-ESR
Opmerkingen betreffende de bijdrage van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot het Nationaal Hervormingsprogramma van België 2017. 26 april 2017, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 18 mei 2017
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2017
Bestand A-2017-015-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 houdende maatregelen ter omzetting in de interne rechtsorde van Richtlijn 2005/36/EG van 7 september 2005 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de erkenning van beroepskwalificaties, teneinde de Richtlijn 2013/55/EU van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificatie en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het informatiesysteem interne markt om te zetten. 20 april 2017
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2017
Bestand A-2017-012-ESR
Bijdrage betreffende het voorontwerp van ordonnantie inzake het doeltreffend bestrijden van discriminatie op het vlak van tewerkstelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Aangenomen door de Raad van Bestuur op 6 februari 2017
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2017
Bestand A-2017-010-ESR
Voorontwerp van ordonnantie inzake het doeltreffend bestrijden van discriminatie op het vlak van tewerkstelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 13 maart 2017
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2017
Bestand A-2016-100-ESR
Nieuwe aanvullende maatregelen inzake diversiteit en de strijd tegen discriminatie bij aanwerving. 22 december 2017
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2016
Bestand A-2016-092-ESR
Bijdrage betreffende de nieuwe aanvullende maatregelen inzake diversiteit en de bestrijding van discriminatie bij aanwerving. Aangenomen door de Uitgebreide Raad van Bestuur op 24 november 2016
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2016
Bestand A-2016-073-ESR
Bijdrage inzake het Ontwerp Plan Opleiding 2020. Aangenomen door de Raad van Bestuur op 16 september 2016
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2016
Bestand A-2016-056-ESR
Bijdrage betreffende het Opleidingsplan 2020 en de strategische nota’s betreffende de validatie van bekwaamheden, het alternerend leren, de polen opleiding-werkgelegenheid en de stages. Aangenomen door de Raad van Bestuur op 4 juli 2016
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2016
Bestand A-2016-045-ESR
Initiatiefadvies betreffende economische migratie en tewerkstelling van buitenlandse werknemers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 16 juni 2016
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2016