Aller au contenu

30 Zoekresultaten

30 resultaten voor de zoekopdracht.
Filter de resultaten.
Type itemNieuwe items sindsSorteer op relevantie · datum (meest recente eerst) · alfabetisch
Bestand A-2017-046-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 januari 2002 betreffende de kwaliteit van het leidingwater. 6 juli 2017
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2017
Bestand A-2016-093-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid, de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de ordonnantie van 8 september 1994 houdende oprichting van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 22 december 2016
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2016
Bestand A-2016-037-ESR
Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid. 19 mei 2016
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2016
Bestand A-2016-013-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 juni 2010 betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging en achteruitgang van de toestand. 18 februari 2016
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2016
Bestand A-2015-053-ESR
Ontwerpbesluit tot vaststelling van een opvolging- en rapporteringstool met het oog op evaluatie van de reële kostprijs van het water in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 7 september 2015, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 17 september 2015
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2015
Bestand A-2015-052-ESR
Ontwerp van Waterbeheerplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de periode 2016-2021. 7 september 2015, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 17 september 2015
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2015
Bestand PDF document A-2012-051-ESR
Ontwerp van Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu - Tweede as : Water. 18 oktober 2012
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2012
Bestand PDF document A-2011-014-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het deel van de inkomsten afkomstig van de tarifering van water voorbehouden voor doeleinden inzake internationale solidariteit. 19 mei 2011
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2011
Bestand PDF document A-2011-009-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 28 februari 2008 houdende het deel van de inkomsten afkomstig van de tarifering van water voorbehouden voor maatschappelijke doeleinden. 28 april 2011
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2011
Bestand PDF document A-2011-001-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de milieukwaliteitsnormen, de basiskwaliteitsnormen en de chemische normen voor de oppervlaktewateren tegen de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen en andere verontreinigende stoffen. 20 januari 2011
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2011