Aller au contenu

23 Zoekresultaten

23 resultaten voor de zoekopdracht.
Filter de resultaten.
Type itemNieuwe items sindsSorteer op relevantie · datum (meest recente eerst) · alfabetisch
Bestand A-2018-003-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake tarieven in de watersector. 18 januari 2018
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2018
Bestand A-2016-093-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid, de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de ordonnantie van 8 september 1994 houdende oprichting van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 22 december 2016
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2016
Bestand A-2016-037-ESR
Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid. 19 mei 2016
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2016
Bestand A-2016-006-ESR
Milieueffectenrapport van het Maatregelenprogramma van het tweede Waterbeheerplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (2016-2021). 21 januari 2016
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2016
Bestand A-2015-036-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 maart 2011 tot vaststelling van de milieukwaliteitsnormen, de basiskwaliteitsnormen en de chemische normen voor de oppervlaktewateren tegen de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen en andere verontreinigende stoffen. 16 juni 2015
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2015
Bestand A-2014-056-ESR
Voorstel van bestek voor het milieueffectenrapport van het ontwerp van maatregelenprogramma dat het Waterbeheersplan 2016-2021 begeleidt. 16 oktober 2014
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2014
Bestand A-2014-010-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot coördinatie van de openbaredienstopdrachten van de operatoren en actoren bij de uitvoering van het waterbeleid en tot oprichting van een comité van watergebruikers. 16 januari 2014
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2014
Bestand PDF document A-2011-025-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van technische specificaties voor de chemische analyse en de monitoring van de watertoestand. 15 september 2011
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2011
Bestand PDF document A-2011-020-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 april 2009 betreffende het beheer van de zwemwaterkwaliteit. 4 juli 2011, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 15 september 2011
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2011
Bestand PDF document A-2011-014-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het deel van de inkomsten afkomstig van de tarifering van water voorbehouden voor doeleinden inzake internationale solidariteit. 19 mei 2011
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2011