Aller au contenu

14 Zoekresultaten

14 resultaten voor de zoekopdracht.
Filter de resultaten.
Type itemNieuwe items sindsSorteer op relevantie · datum (meest recente eerst) · alfabetisch
Bestand A-2018-003-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake tarieven in de watersector. 18 januari 2018
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2018
Bestand A-2016-093-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid, de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de ordonnantie van 8 september 1994 houdende oprichting van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 22 december 2016
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2016
Bestand A-2016-006-ESR
Milieueffectenrapport van het Maatregelenprogramma van het tweede Waterbeheerplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (2016-2021). 21 januari 2016
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2016
Bestand A-2014-010-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot coördinatie van de openbaredienstopdrachten van de operatoren en actoren bij de uitvoering van het waterbeleid en tot oprichting van een comité van watergebruikers. 16 januari 2014
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2014
Bestand PDF document A-2011-014-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het deel van de inkomsten afkomstig van de tarifering van water voorbehouden voor doeleinden inzake internationale solidariteit. 19 mei 2011
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2011
Bestand PDF document A-2011-009-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 28 februari 2008 houdende het deel van de inkomsten afkomstig van de tarifering van water voorbehouden voor maatschappelijke doeleinden. 28 april 2011
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2011
Bestand PDF document A-2010-034-ESR
Ontwerp van waterbeheersplan : ontwerp van maatregelenprogramma en voorstel van bestek van het milieueffectenrapport. 28 oktober 2010
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2010
Bestand A-2006-009-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot opstelling van een kader voor het waterbeleid. 29 juni 2006
Bevindt zich in Adviezen / / per datum / 2006
Bestand A-2006-009-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot opstelling van een kader voor het waterbeleid. 29 juni 2006
Bevindt zich in Adviezen / / per materie / Economie/Tewerkstelling
Bestand A-2016-006-ESR
Milieueffectenrapport van het Maatregelenprogramma van het tweede Waterbeheerplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (2016-2021). 21 januari 2016
Bevindt zich in Adviezen / / per materie / Water