Aller au contenu

Navigatie

2001

A-2001-014-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende het Reservefonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 20 december 2001
A-2001-013-ESR
Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de ontwikkeling van de buurtdiensten en -banen. 18 oktober 2001
A-2001-012-ESR
Ontwerp van ordonnantie betreffende de aanmoediging en de financiering van het wetenschappelijk onderzoek en de technologische innovatie. 18 oktober 2001
A-2001-011-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende organisatie van de planning en de stedenbouw. 20 september 2001
A-2001-010-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken, samengeordend op 3 april 1953. 20 september 2001
A-2001-009-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van het wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, wat de belastingen op de automatische ontspanningstoestellen betreft. 20 september 2001
A-2001-008-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende het voorkooprecht. 20 september 2001
A-2001-007-ESR
Strategische krachtlijnen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 17 mei 2001
A-2001-006-ESR
Aanvraag tot afwijking voor een stedenbouwkundige vergunning betreffende de bouw van de uitbreiding van een semi-industrieel gebouw op het terrein van het Josaphatstation te Schaarbeek aan de generaal Wahislaan 16 C te 1030 Schaarbeek. 17 mei 2001
A-2001-005-ESR
Vijf voorstellen vanwege de sociale gesprekspartners om de uitdagingen op het vlak van de ontwikkeling van de ICT in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest positief tegemoet te treden. 19 april 2001
A-2001-004-ESR
De bijdrage van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan het Nationaal Actieplan voor de Werkgelegenheid 2001. 19 april 2001
A-2001-003-ESR
Voorontwerp van besluit tot invoering van een terugnameplicht voor bepaalde afvalstoffen met het oog op hun nuttige toepassing of verwijdering. 15 februari 2001
A-2001-002-ESR
Voorontwerp van besluit tot wijziging van het besluit van 3 februari 1994 houdende uitvoering van de door de ordonnantie van 20 juli 2000 gewijzigde ordonnantie van 7 oktober 1993 houdende organisatie van de herwaardering van de wijken. 15 februari 2001
A-2001-001-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu. 15 februari 2001