Aller au contenu

Navigatie

A-2006-020-ESR

Voorontwerp van ordonnantie houdende goedkeuring van het protocol van de Conventie van 1979 over grensoverschrijdende luchtvervuiling op lange afstand, inzake aanzuring, eutrofiëring en troposferische ozon, met bijvoegsels, getekend te Göteborg op 30 november 1999. 21 december 2006