Aller au contenu

Navigatie

A-2008-024-ESR

Voorontwerp van besluit tot omzetting van richtlijn 2006/122/ EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 tot dertigste wijziging van richtlijn 76/769/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (perfluoroctaansulfonaten). 19 juni 2008

PDF document icon 26. Advies_perfluoroctaansulfonaten.pdf — PDF document, 86 KB (88746 bytes)