Aller au contenu

Navigatie

2008

A-2008-009-ESR
Eerste reeks ontwerpen van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot tenuitvoerlegging van de organieke ordonnantie van 13 december 2007 betreffende de steun ter bevordering van de economische expansie. 20 maart 2008
A-2008-008-ESR
« Stappenplan » van het Plan voor de Internationale Ontwikkeling van Brussel. 21 februari 2008
A-2008-007-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot instemming met de avenant van 20 september 2007 bij het samenwerkingsakkoord meerwaardeneconomie van 30 mei 2005. 21 februari 2008
A-2008-006-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de handelingen en werken die vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning, van het advies van de gemachtigde ambtenaar, van de gemeente of van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen of van de medewerking van een architect. 21 februari 2008
A-2008-005-ESR
Voorontwerp van ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems. 24 januari 2008
A-2008-004-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vrijstelling van de federale bijdrage ter compensatie van de inkomstenderving van de gemeenten ingevolge de liberalisering van de elektriciteitsmarkt. 24 januari 2008
A-2008-003-ESR
Voorontwerp van ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen. 24 januari 2008
A-2008-002-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de overbrenging van afvalstoffen. 24 januari 2008
A-2008-001-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het nieuw algemeen reglement van het Brussels Waarborgfonds. 24 januari 2008