Aller au contenu

Navigatie

A-2009-020-ESR

Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de uitvoering van de ordonnantie van 30 april 2009 betreffende het toezicht op de reglementeringen inzake werkgelegenheid die tot de bevoegdheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoren en de invoering van de administratieve geldboeten toepasselijk ingeval van inbreuk op deze reglementeringen en van de ordonnanties waarvan het toezicht wordt uitgeoefend overeenkomstig de bepalingen van deze ordonnantie. 18 juni 2009

PDF document icon 1. Advies_administratieve_geldboeten.pdf — PDF document, 26 KB (27344 bytes)