Aller au contenu

Navigatie

A-2010-017-ESR

Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de omzetting van richtlijn 2008/112/EG van 16 december 2008 tot wijziging van de richtlijnen 76/768/EEG, 88/378/EEG en 1999/13/EG van de Raad en de richtlijnen 2000/53/EG, 2002/96/EG en 2004/42/EG van het Europees Parlement en de Raad teneinde ze aan te passen aan verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels. 8 juli 2010, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 21 september 2010

PDF document icon Advies_omzetting_richtlijn_2008-112.pdf — PDF document, 27 KB (28422 bytes)