Aller au contenu

Navigatie

A-2013-012-ESR

Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Kaderovereenkomst inzake Partnerschap en Samenwerking tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek der Filippijnen, anderzijds, gedaan te Phnom Penh op 11 juli 2012 ; Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Kaderovereenkomst inzake een breed Partnerschap en Samenwerking tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds, gedaan te Brussel op 27 juni 2012 ; Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Irak, anderzijds, gedaan te Brussel op 11 mei 2012. 21 maart 2013