Aller au contenu

Navigatie

A-2013-020-ESR

Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, gedaan te Brussel, op 12 december 2006. 17 april 2013