Aller au contenu

Navigatie

A-2013-035-ESR

Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met de wijziging aan artikel 8, lid 6 van het Internationaal Verdrag van 7 maart 1966 inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie, aangenomen te New York op 15 januari 1992 ; de wijziging aan artikel 20, lid 1 van het Internationaal Verdrag van 18 december 1979 inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie tegen vrouwen, aangenomen te New York op 22 december 1995 ; en de wijzigingen aan artikel 17, lid 7 en artikel 18, lid 5 van het Internationaal Verdrag van 10 december 1984 tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling, aangenomen te New York op 8 september 1992. 20 juni 2013