Aller au contenu

Navigatie

A-2013-009-ESR

Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord ven 23 oktober 2012 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering van de verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS), en tot intrekking van verordening (EG) nr. 761/2001 en van de beschikkingen 2001/681/EG en 2006/193/EG van de Commissie. 21 maart 2013

PDF document icon Advies_samenwerkingsakkoord_EMAS.pdf — PDF document, 60 KB (62335 bytes)