Aller au contenu

Navigatie

A-2013-037-ESR

Voorontwerp van ordonnantie dat goedkeuring hecht aan de samenwerkingsovereenkomst tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het opnemen van luchtvaartactiviteiten in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap overeenkomstig richtlijn 2008/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 tot wijziging van richtlijn 2003/87/EG teneinde ook luchtvaartactiviteiten op te nemen in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap. 1 juli 2013, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 19 september 2013

PDF document icon Advies_samenwerkingsakkoord_handel_BGE.pdf — PDF document, 64 KB (65610 bytes)