Aller au contenu

Navigatie

A-2013-067-ESR

Voorontwerpen van ordonnanties houdende instemming met : 1. het lnternationaal Verdrag inzake de voorbereiding op, de bestrijding van en de samenwerking bij olieverontreiniging en het Protocol inzake de voorbereiding op, de bestrijding van en de samenwerking bij de voorvallen van verontreiniging door schadelijke en potentieel gevaarlijke stoffen; 2. het Europees Verdrag inzake het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren ; 3. het lnternationaal Verdrag voor de controle en het beheer van ballastwater en sedimenten van schepen ; 4. het Protocol van wijziging van het Verdrag betreffende de Internationale Hydrografische Organisatie ; 5. het lnternationaal Verdrag voor hel veilig en milieuvriendelijk recyclen van schepen. 21 november 2013

PDF document icon Advies_internationale_akkoorden.pdf — PDF document, 62 KB (63568 bytes)