Aller au contenu

Navigatie

A-2014-026-ESR

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van 13 november 2008 tot bepaling van de handelingen en werken die vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning, van het advies van de gemachtigde ambtenaar, van de gemeente of van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en landschappen of van de medewerking van een architect - zendantennes voor telecommunicatie en technische installaties. 20 februari 2014