Aller au contenu

Navigatie

A-2014-034-ESR

Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het addendum van 4 oktober 2012 aan het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie. 10 maart 2014, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 20 maart 2014