Aller au contenu

Navigatie

A-2016-014-ESR

Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 2 september 2013 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het opnemen van de luchtvaartactiviteiten in de Europese regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten overeenkomstig richtlijn 2008/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 tot wijziging van richtlijn 2003/87/EG teneinde ook luchtvaartactiviteiten in de regeling op ten nemen voor de handel in broeikasgasmissierechten binnen de Gemeenschap (samenwerkingsakkoord luchtvaart). 18 februari 2016

PDF document icon Advies_luchtvaartactiviteiten.pdf — PDF document, 68 KB (70410 bytes)