Aller au contenu

Navigatie

A-2018-098-ESR

Voorontwerp van ordonnantie houdende aanpassing van de wetgeving betreffende de beleidsdomeinen economie, werkgelegenheid, toerisme, en landbouw aan de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG ('algemene verordening gegevensbescherming'). 20 december 2018

PDF document icon Advies_AVG.pdf — PDF document, 378 KB (387923 bytes)