Aller au contenu

Navigatie

A-2019-064-ESR

Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de procedure voor de aanvraag van toelating met het oog op de vestiging van de wettelijke erfdienstbaarheid van openbaar nut inzake het metro- en premetronetwerk. 20 juni 2019