Aller au contenu

Navigatie

Ruimtelijke ordening/Stedenbouwkunde

A-2019-075-ESR
Ontwerp van richtplan van aanleg (RPA) « Delta - Hermann-Debroux ». 21 november 2019
A-2019-074-ESR
Ontwerp van richtplan van aanleg (RPA) « Josaphat ». 21 november 2019
A-2019-073-ESR
Ontwerp van richtplan van aanleg (RPA) « Heyvaert ». 21 november 2019
A-2019-072-ESR
Ontwerp van Richtplan van Aanleg (RPA) « Wet ». 21 november 2019
A-2019-068-ESR
Initiatiefadvies betreffende de strategische en regelgevende instrumenten op het gebied van stedenbouwkunde en ruimtelijke ordening : aanbevelingen. 19 september 2019
A-2019-067-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de handelingen en werken die vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning, van het advies van de besturen of instanties zoals vereist bij toepassing van het BWRO, van de speciale regelen van openbaarmaking of van de medewerking van een architect. 11 juli 2019
A-2019-065-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de vergoedingsprocedure ingevolge de vestiging van de wettelijke erfdienstbaarheid van openbaar nut inzake het metro- en premetronetwerk. 20 juni 2019
A-2019-064-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de procedure voor de aanvraag van toelating met het oog op de vestiging van de wettelijke erfdienstbaarheid van openbaar nut inzake het metro- en premetronetwerk. 20 juni 2019
A-2019-045-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het ontwerp van Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening. 24 april 2019
A-2019-034-ESR
Ontwerp van richtplan van aanleg (RPA) « Mediapark ». 21 maart 2019
A-2019-033-ESR
Ontwerp van richtplan van aanleg (RPA) « Ninoofsepoort ». 21 maart 2019
A-2019-032-ESR
Ontwerp van richtplan van aanleg (RPA) « Weststation ». 21 maart 2019
A-2019-021-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg. 21 februari 2019
A-2019-020-ESR
Ontwerp van richtplan van aanleg (RPA) « Voormalige kazernes van Elsene ». 21 februari 2019
A-2019-009-ESR
Voorontwerp van ordonnantie met betrekking tot het « Schoolcontract ». 17 januari 2019
A-2018-089-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van XX/XX/XXXX tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2006 tot goedkeuring van de titels I tot VIII van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening, van toepassing op het volledige grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 14 november 2018
A-2018-070-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van […] betreffende de forfaitaire schadevergoeding voor handelszaken die getroffen worden door een bouwplaats op de openbare weg. 20 september 2018
A-2017-065-ESR
Ontwerp van wijziging van het GBP betreffende de Noord-Zuidverbinding. 19 oktober 2017
A-2017-056-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg. 21 september 2017
A-2017-042-ESR
Ontwerp van besluit van de BHR tot bepaling van het aanvraagformulier van advies van de DBDMH betreffende de aanvragen voor stedenbouwkundige en/of milieu-attesten of vergunningen & Ontwerp van besluit van de BHR tot bepaling van de termijnen voor het opsturen van advies van de DBDMH over de aanvragen tot stedenbouwkundige vergunningen. 15 juni 2017
A-2017-031-ESR
Ontwerp van BBP Biestebroek van de gemeente Anderlecht - wijzigingen. 18 mei 2017
A-2017-006-ESR
Ontwerp van gewestelijk plan voor duurzame ontwikkeling (GPDO). 13 maart 2017
A-2016-088-ESR
Voorontwerp van besluit betreffende de Stadsvernieuwingscontracten tot uitvoering van de ordonnantie houdende organisatie van de stadsherwaardering. 24 november 2016
A-2016-080-ESR
Ontwerp van BBP Universitaire campus van de gemeente Elsene. 24 november 2016
A-2016-078-ESR
Voorontwerp van besluit betreffende het Stadsbeleid dat uitvoering geeft aan de ordonnantie houdende organisatie van de stedelijke herwaardering. 20 oktober 2016
A-2016-069-ESR
Ontwerp van BBP nr. 09-01 Thurn en Taxis van de Stad Brussel. 15 september 2016
A-2016-068-ESR
Ontwerp van BBP Biestebroek van de gemeente Anderlecht. 15 september 2016
A-2016-050-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot instelling van de procedure tot gedeeltelijke wijziging van het GBP betreffende de Heizelvlakte. 7 juli 2016
A-2016-031-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de duurzame wijkcontracten. 19 mei 2016
A-2016-011-ESR
Wijziging van het BBP 6D van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek. 18 februari 2016
A-2016-009-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en tot wijziging van aanverwante wetgevingen. 18 februari 2016
A-2016-003-ESR
Voorontwerp van ordonnantie ter opheffing en vervanging van de organieke ordonnantie van 28 januari 2010 betreffende de stedelijke herwaardering. 21 januari 2016
A-2015-038-ESR
Ontwerp tot wijziging van het BBP « Boondaal - Louis Ernotte » van de gemeente Elsene. 16 juni 2015
A-2015-037-ESR
Ontwerp tot wijziging van het BBP nr. XII/9 van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe goedgekeurd door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 oktober 1990. 16 juni 2015
A-2015-011-ESR
Gedeeltelijke wijziging van het BBP nr. 49-03/04 « Mutsaardwijk » - Stad Brussel. 2 maart 2015, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 19 maart 2015
A-2014-065-ESR
Bijzonder bestemmingsplan « Belliard-Etterbeek » nr. 60-41. 1 december 2014, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 18 december 2014
A-2014-062-ESR
Ontwerp van ordonnantie betreffende het Brussels Planningsbureau en ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 20 juli 2005 betreffende de maatschappij voor de verwerving van vastgoed en tot oprichting van de maatschappij voor stedelijke inrichting. 20 november 2014
A-2014-055-ESR
Bijzonder bestemmingsplan Zone 2 sector « Bezemhoek » van de gemeente Watermaal-Bosvoorde - wijziging. 19 september 2014
A-2014-054-ESR
Bijzonder bestemmingsplan « Sint-Kwinten » van de Stad Brussel - wijziging. 19 september 2014
A-2014-053-ESR
Bijzonder bestemmingsplan « Veronese » van de Stad Brussel. 19 september 2014
A-2014-052-ESR
Bijzonder bestemmingsplan « Gasmeter » van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek - wijziging. 19 september 2014
A-2014-046-ESR
Initiatiefadvies betreffende het globaal ontwikkelingsproject « Slachthuizen ». 15 mei 2014
A-2014-033-ESR
Regionalisering van de socio-economische vergunning en ontwikkeling van een gemengd handelskarakter in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : leidende principes van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de wijziging van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO), vastgelegd tijdens haar zitting van 20 februari 2014 ; ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van 29 juni 1992 betreffende de overlegcommissies ; ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van 12 december 2002 betreffende de aan een stedenbouwkundige vergunning onderworpen wijzigingen van gebruik. 10 maart 2014, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 20 maart 2014
A-2014-031-ESR
BBP nr. 64 « Groeselenberg » van de gemeente Ukkel. 10 maart 2014, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 20 maart 2014
A-2014-026-ESR
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van 13 november 2008 tot bepaling van de handelingen en werken die vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning, van het advies van de gemachtigde ambtenaar, van de gemeente of van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en landschappen of van de medewerking van een architect - zendantennes voor telecommunicatie en technische installaties. 20 februari 2014
A-2014-020-ESR
Gemeentelijk ontwikkelingsplan en milieueffectenrapport van de gemeente Anderlecht. 20 februari 2014
A-2014-019-ESR
Ontwerp van Gewestelijk plan voor duurzame ontwikkeling (GPDO). 20 februari 2014
A-2014-015-ESR
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Regering van 13 november 2008 tot bepaling van de handelingen en werken die vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning, van het advies van de gemachtigde ambtenaar, van de gemeente of van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen of van de medewerking van een architect - buitenisolatie van gevels. 20 februari 2014
A-2013-053-ESR
Ontwerp tot wijziging van het bijzonder bestemmingsplan nr. XII/9 van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe goedgekeurd door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 oktober 1990. 17 oktober 2013
A-2013-051-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende de hervorming van de vervolging van stedenbouwkundige en patrimoniale inbreuken. 19 september 2013
A-2013-032-ESR
Bijzonder Bestemmingsplan« Gasmeter » van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek. 20 juni 2013
A-2013-029-ESR
Wijziging van het bijzonder bestemmingsplan « Scheutbos » van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek. 16 mei 2013
A-2013-028-ESR
Ontwerp van gedeeltelijke wijziging van het BBP nr. 50-01/50-01 bis « Van Praetwijk » van de Stad Brussel. 16 mei 2013
A-2013-027-ESR
Opstelling van het bijzonder bestemmingsplan nr. 66 « Gulden Kasteel - Horzel - Vleeskersen » van de gemeente Ukkel. 16 mei 2013
A-2013-018-ESR
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de stedenbouwkundige lasten die opgelegd worden bij de uitreiking van stedenbouwkundige vergunningen. 17 april 2013
A-2013-014-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van de zonale gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor de perimeter van de Wetstraat en haar omgeving. 15 april 2013, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 17 april 2013
A-2012-062-ESR
Voorontwerp van besluit betreffende de samenstelling van het dossier van de aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning. 3 december 2012, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 20 december 2012
A-2012-057-ESR
Ontwerp van BBP « Hefboomgebied 13 - DELTA (Partim) » van de gemeente Oudergem. 5 november 2012, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 22 november 2012
A-2012-049-ESR
Wijziging van het BBP « 8 A TER » van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek. 20 september 2012
A-2012-044-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende de toegang tot en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels, buizen en leidingen en uitvoeringsbesluit. 3 september 2012
A-2012-033-ESR
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van het ontwerp van gedeeltelijke wijziging van het Gewestelijk Bestemmingsplan, dat op 3 mei 2011 werd vastgesteld. 2 juli 2012
A-2012-032-ESR
Ontwerp van Gemeentelijk Ontwikkelingsplan van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe. 21 juni 2012
A-2012-031-ESR
Ontwerp van Bijzonder Bestemmingsplan « Pacheco » van de gemeente Brussel-Stad. 21 juni 2012
A-2012-030-ESR
Ontwerp van Bijzonder Bestemmingsplan « Saint-Quentin » van de gemeente Brussel-Stad. 21 juni 2012
A-2012-029-ESR
Ontwerp van Bijzonder Bestemmingsplan « Klaverwijk » van de gemeente Anderlecht. 21 juni 2012
A-2012-023-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de elektronische procedure in het kader van de aflevering van milieuvergunningen en -attesten door Leefmilieu Brussel. 7 mei 2012, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 24 mei 2012
A-2012-022-ESR
Ontwerp tot wijziging van het Bijzonder Bestemmingsplan Zone 2 sector « Bezemhoek » van de gemeente Watermaal-Bosvoorde. 7 mei 2012, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 24 mei 2012
A-2012-021-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van de zonale Gewestelijke Stedenbouwkundige Vergunning voor de perimeter van de Wetstraat en haar omgeving. 7 mei 2012, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 24 mei 2012
A-2012-007-CES
Voorontwerp van Gemeentelijk ontwikkelingsplan van de gemeente Schaarbeek. 27 februari 2012
A-2011-041-ESR
Ontwerp van ordonnantie houdende wijziging van de ordonnantie van 13 mei 2004 houdende ratificatie van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en van de wijzigende ordonnantie van 14 mei 2009 inzake erfgoed. 17 november 2011
A-2011-030-ESR
Gedeeltelijke wijziging van het BBP IV, « Le Home » genaamd, goedgekeurd bij K.B. van 19 december 1958 en 1 september 1961. 15 september 2011
A-2011-018-ESR
Ontwerp van Bijzonder Bestemmingsplan « Boondael - Louis Ernotte » van de gemeente Elsene. 16 juni 2011
A-2010-043-ESR
Ontwerp van Bijzonder Bestemmingsplan « Marie-Janson » met milieueffectenrapport van de gemeente Sint-Gillis. 29 november 2010, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 16 december 2010
A-2010-042-ESR
Ontwerp van Bijzonder Bestemmingsplan « Archimedes » van de gemeente Brussel-Stad. 29 november 2010, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 16 december 2010
A-2010-020-ESR
Uitvoeringsbesluit van het BWRO - Regeringsbesluit tot wijziging van het besluit van de BHR van 13 november 2008 tot bepaling van de handelingen en werken die vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning, van het advies van de gemachtigde ambtenaar, van de gemeente of van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen of van de medewerking van een architect. 21 september 2010
A-2010-005-ESR
Ontwerp van ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van de ordonnantie van 19 maart 2009 houdende wijziging van titel VII en titel X van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening betreffende het voorkooprecht. 18 maart 2010
A-2009-027-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de ordonnantie van 7 oktober 1993 houdende organisatie van de stedelijke herwaardering. 17 december 2009
A-2009-022-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende wijziging van de ordonnantie van 13 mei 2004 houdende ratificatie van het Brussels wetboek van ruimtelijke ordening en voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de stedenbouwkundige lasten. 9 oktober 2009
A-2008-049-ESR
Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg. 18 december 2008
A-2008-046-ESR
Ontwerp van gewestelijk bestemmingsplan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestelijk bestemmingsplan. 18 december 2008
A-2008-019-ESR
Voorontwerp van ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van de ordonnantie van 13 mei 2004 houdende ratificatie van het Brussels Wetboek van de Ruimtelijke Ordening. 17 april 2008
A-2008-017-ESR
Voorontwerp van ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van de ordonnantie van 7 oktober 1993 houdende organisatie van de herwaardering van de wijken. 17 april 2008
A-2008-013-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening voor wat erfgoed betreft. 20 maart 2008
A-2008-011-ESR
Voorontwerp van ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening met het oog het beginsel van de stadsobservatie te bekrachtigen. 20 maart 2008
A-2008-008-ESR
« Stappenplan » van het Plan voor de Internationale Ontwikkeling van Brussel. 21 februari 2008
A-2008-006-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de handelingen en werken die vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning, van het advies van de gemachtigde ambtenaar, van de gemeente of van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen of van de medewerking van een architect. 21 februari 2008
A-2007-018-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende wijziging van de Titels VII en X van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening. 3 september 2007
A-2005-020-ESR
Voorontwerp van Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening, Titels I tot VIII. 7 november 2005
A-2005-016-ESR
Besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de stadsvernieuwingsopdracht van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Wijzigingen. 15 september 2005
A-2003-012-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende een aantal bepalingen inzake ruimtelijke ordening. 26 juni 2003
A-2003-008-ESR
Basisdossier van het Bijzonder Bestemmingsplan "Stadspoort - Eiland 53" van de gemeente Sint-Agatha-Berchem. 20 maart 2003
A-2003-007-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende de herinrichting van de niet-uitgebate bedrijfsruimten. 20 februari 2003
A-2003-003-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad van 29 augustus 1991 houdende organisatie van de planning en de stedenbouw. 23 januari 2003
A-2002-026-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de toekenning van subsidies voor de stadsvernieuwingsopdracht van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 21 november 2002
A-2002-003-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 7 oktober 1993 houdende organisatie van de herwaardering van de wijken. 17 januari 2002
A-2001-011-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende organisatie van de planning en de stedenbouw. 20 september 2001
A-2001-006-ESR
Aanvraag tot afwijking voor een stedenbouwkundige vergunning betreffende de bouw van de uitbreiding van een semi-industrieel gebouw op het terrein van het Josaphatstation te Schaarbeek aan de generaal Wahislaan 16 C te 1030 Schaarbeek. 17 mei 2001
A-2001-002-ESR
Voorontwerp van besluit tot wijziging van het besluit van 3 februari 1994 houdende uitvoering van de door de ordonnantie van 20 juli 2000 gewijzigde ordonnantie van 7 oktober 1993 houdende organisatie van de herwaardering van de wijken. 15 februari 2001
A-2000-007-ESR
Basisdossier van het Gemeentelijk Ontwikkelingsplan van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe. 18 mei 2000
A-2000-006-ESR
Basisdossier van het Gemeentelijk Ontwikkelingsplan van de gemeente Watermaal-Bosvoorde. 18 mei 2000