Aller au contenu

Navigatie

ESRBHG

A-2014-063-ESR
Voorontwerp van besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 januari 1997 houdende oprichting van een Brussels Economisch en Sociaal Overlegcomité. 20 november 2014
A-2011-032-ESR
Initiatiefadvies betreffende het noodzakelijk behoud van het sociaal overleg en van de coördinatie tussen de gefedereerde entiteiten. 15 september 2011
A-2011-029-ESR
Ontwerp van het samenwerkingsakkoord tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie omtrent het gekruist beleid « tewerkstelling - opleiding ». 15 september 2011
A-2008-016-ESR
Ordonnantie van 8 september 1994 houdende oprichting van de van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 20 maart 2008
A-2005-010-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 8 september 1994 houdende oprichting van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 16 juni 2005
A-2005-009-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 16 juni 2005