Aller au contenu

Navigatie

Economie/Leefmilieu

A-2019-049-ESR
Ontwerp van ministerieel besluit betreffende de drempels en waarden voor de circulaire economieprojecten. 24 april 2019
A-2019-017-ESR
Ontwerp-eindverslag van de CiReDe. 21 februari 2019
A-2018-050-ESR
Ontwerp van het 1ste werkprogramma van de « Circular Regulation Deal - Collaborate to overcome legal barriers to circular economy ». 5 juli 2018
A-2016-099-ESR
Kadertekst Nationale strategie Duurzame ontwikkeling. 22 december 2016
A-2016-083-ESR
Initiatiefadvies betreffende het Gewestelijk Plan voor Circulaire Economie (GPCE). 24 november 2016
A-2015-034-ESR
Initiatiefadvies betreffende de overgang van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar de kringloopeconomie. 16 juni 2015
A-2013-066-ESR
Eerste balans van de Alliantie Werkgelegenheid Leefmilieu (AWL). 21 november 2013
A-2013-063-ESR
Ontwerp van Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu - As 4 « Duurzame voeding ». 17 oktober 2023
A-2013-038-ESR
Ontwerp van Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu - Derde as : Grond- en afvalstoffen. 1 juli 2013, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 19 september
A-2012-051-ESR
Ontwerp van Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu - Tweede as : Water. 18 oktober 2012
A-2011-008-ESR
Criteria aan te nemen voor de definitie van de begrippen « groene banen » en « groene economie » in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 17 maart 2011
A-2010-045-ESR
Ontwerp van Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu - Eerste pijler : Duurzaam bouwen. 16 december 2010
A-2007-006-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de exploitatievoorwaarden voor bepaalde geklasseerde industriële installaties. 15 maart 2007