Aller au contenu

Navigatie

Gezondheid

A-2018-074-ESR
Initiatiefpadvies betreffende het Brussels Gezondheidsplan. 18 oktober 2018
A-2018-036-ESR
Initiatiefadvies inzake de Brusselse Autonomieverzekering. 17 mei 2018
A-2017-078-ESR
Voorontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van het organigram van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag. 22 november 2017, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 20 december 2017
A-2017-011-ESR
Initiatiefadvies betreffende de problematiek van de gewest- en grensoverschrijdende aspecten van de gezondheidszorg in het kader van de 6de Staatshervorming. 13 maart 2017
A-2016-046-ESR
Initiatiefadvies betreffende de gevolgen van het TTIP en van het CETA voor de sector van de gezondheidszorg. 16 juni 2016