Aller au contenu

Navigatie

Huisvesting

A-2018-040-ESR
Initiatiefadvies inzake indicatief rooster van de referentiehuurprijzen. 17 mei 2018
A-2018-024-ESR
Initiatiefadvies inzake de Paritaire huurcommissie. 15 maart 2018
A-2018-008-ESR
Voorontwerp van besluit van de Regering tot invoering van een veralgemeende toelage inzake huisvesting. 18 januari 2018
A-2016-097-ESR
Voorontwerp van uitvoeringsbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot invoering van een rooster van indicatieve huurprijzen. 22 december 2016
A-2016-067-ESR
Ontwerp van ordonnantie met het oog op de regionalisering van de huurovereenkomst voor de woning. 15 september 2016
A-2016-010-ESR
Stuurbeginselen van de regionalisering van de huurovereenkomst voor bewoning. 18 februari 2016
A-2015-035-ESR
Initiatiefadvies betreffende de regionalisatie van de huurovereenkomst voor bewoning en de huurtoelage. 16 juni 2015
A-2001-008-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende het voorkooprecht. 20 september 2001