Aller au contenu

Navigatie

Onderzoek

A-2018-061-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 27 juli 2017 tot bevordering van onderzoek, ontwikkeling en innovatie via het verlenen van hulpmiddelen bestemd voor economische doeleinden ten gunste van de ondernemingen en onderzoeksinstellingen die worden gelijkgesteld met ondernemingen & Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 27 juli 2017 tot bevordering van onderzoek, ontwikkeling en innovatie via het verlenen van hulpmiddelen bestemd voor niet-economische doeleinden ten gunste van de non-profitorganisaties, de onderzoeksinstellingen en de ondernemingen. 7 september 2018
A-2016-041-ESR
Gewestelijk Innovatieplan 2016-2020 & Voorontwerp van ordonnantie dat de bevordering beoogt van onderzoek, ontwikkeling en innovatie via het verlenen van steun zonder economische doeleinden ten voordele van de non-profit organisaties, de onderzoeksinstellingen en de ondernemingen & Voorontwerp van ordonnantie dat de bevordering beoogt van onderzoek, ontwikkeling en innovatie via het verlenen van steun bestemd voor economische doeleinden ten voordele van de ondernemingen en van de onderzoeksinstellingen die gelijkgesteld zijn aan ondernemingen. 16 juni 2016
A-2015-012-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van de ordonnantie van 26 maart 2009 tot bevordering van het onderzoek, de ontwikkeling en de innovatie en van het besluit van de Regering van 9 december 2010 houdende uitvoering van artikel 21 van de ordonnantie van 26 maart 2009 tot bevordering van het onderzoek, de ontwikkeling en de innovatie. 9 maart 2015, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 19 maart 2015
A-2012-056-ESR
Bijwerking van het Gewestelijk Innovatieplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 18 oktober 2012
A-2010-041-ESR
« Kerninitiatief Europa 2020 : Een Innovatie-Unie ». 18 november 2010
A-2010-022-ESR
Ontwerpen van besluit houdende uitvoering van artikels 21, 22 en 25 van de ordonnantie van 26 maart 2009 tot bevordering van het onderzoek, de ontwikkeling en de innovatie. 21 september 2010
A-2009-021-ESR
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 26 maart 2009 tot bevordering van het Onderzoek, de Ontwikkeling en de Innovatie. 17 september 2009
A-2008-032-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot bevordering van het onderzoek, de ontwikkeling en de innovatie. 18 september 2008
A-2007-015-ESR
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 18 juli 2002 houdende uitvoering van de ordonnantie van 21 februari 2002 betreffende de aanmoediging en de financiering van het wetenschappelijk onderzoek en de technologische innovatie. 3 mei 2007
A-2003-002-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende oprichting van het Instituut ter Bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel (IWOIB). 23 januari 2003
A-2002-016-ESR
Ontwerp van besluit houdende uitvoering van de ordonnantie betreffende de aanmoediging en de financiering van het wetenschappelijk onderzoek en de technologische innovatie. 20 juni 2002
A-2001-012-ESR
Ontwerp van ordonnantie betreffende de aanmoediging en de financiering van het wetenschappelijk onderzoek en de technologische innovatie. 18 oktober 2001