Aller au contenu

Navigatie

Geografisch gewest (stad)

A-2017-058-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 28 oktober 2010 betreffende de ruimtelijke informatie in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest & Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 28 oktober 2010 betreffende de ruimtelijke informatie in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. 21 september 2017
A-2013-046-ESR
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 28 oktober 2010 betreffende de ruimtelijke informatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 19 september 2013
A-2010-011-ESR
Voorontwerp van ordonnantie betreffende de ruimtelijke informatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van xx xx xxxx, afgesloten tussen de federale overheid, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de coördinatie van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie. 17 juni 2010