Aller au contenu

Navigatie

Sociaal

A-2018-054-ESR
Bijdrage inzake armoede en slechte huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitgebracht in het kader van katern 3 « De gekruiste blikken » van het toekomstig Brussels Armoedeverslag 2018. 5 juli 2018
A-2018-041-ESR
Tweejaarlijks verslag 2016-2017 over Armoede, Bestaansonzekerheid, Sociale uitsluiting en Ongelijke toegang tot de rechten. 17 mei 2018
A-2018-032-ESR
Initiatiefadvies inzake het Brussels Armoederapport 2016 « Inzichten in non take-up van sociale rechten en in sociale onderbescherming in het Brussels Gewest ». 19 april 2018
A-2018-017-ESR
Initiatiefadvies inzake het toekomstige kinderbijslagmodel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 5 maart 2018, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 15 maart 2018
A-2017-078-ESR
Voorontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van het organigram van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag. 22 november 2017, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 20 december 2017
A-2016-072-ESR
Initiatiefadvies betreffende de voorstellen van actiepistes om de situatie van alleenstaande ouders te verbeteren, onder meer op basis van de aanbevelingen van de studie van het Territoriaal Pact « Eenoudergezinnen in Brussel, status quaestionis in perspectief ». 15 september 2016
A-2014-064-ESR
Instemming met internationale verdragen - Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. 1 december 2014, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 18 december 2014
A-2014-049-ESR
Tweejaarlijks Verslag 2012-2013 over bestaansonzekerheid, armoede, sociale uitsluiting en ongelijke toegang tot de rechten. 19 juni 2014
A-2014-021-ESR
Criteria voor de rangschikking van projecten - Plan Cigogne III - luik 2. 20 februari 2014
A-2013-024-ESR
Initiatiefadvies inzake het voorontwerp van decreet betreffende het onthaaltraject. 6 mei 2013, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 16 mei 2013
A-2013-003-ESR
Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind inzake een mededelingsprocedure, aangenomen te New York op 19 december 2011 en ondertekend in Genève op 28 februari 2012. 17 januari 2013
A-2012-014-ESR
Verslag over Bestaansonzekerheid, Armoede, Sociale Uitsluiting en Ongelijke Toegang  tot de Rechten 2011. 19 april 2012
A-2012-010-ESR
Opmaak van het Brussels Actieplan Armoedebestrijding 2012. 15 maart 2012
A-2011-006-ESR
Verslag over bestaansonzekerheid, armoede, sociale uitsluiting en ongelijke toegang tot de rechten, 2009. 17 februari 2011
A-2010-032-ESR
Opmerkingen bij het Brussels Actieplan Armoedebestrijding 2010. 28 oktober 2010
A-2008-038-ESR
Verslag over bestaansonzekerheid, armoede, sociale uitsluiting en ongelijke toegang tot de rechten van december 2007. 3 november 2008
A-2006-005-ESR
Verslag over Bestaansonzekerheid, Armoede, Sociale Uitsluiting en Ongelijke Toegang tot de Rechten. 18 mei 2006
A-2005-002-ESR
Tweede tweejaarlijks Verslag van het steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting. 24 februari 2005