Aller au contenu

Navigatie

Varia

A-2017-080-ESR
Een substantiële vermindering van het aantal dierproeven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : principenota. 4 december 2017, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 20 december 2017
A-2017-062-ESR
Voorontwerp van ordonnantie op de begraafplaatsen en de lijkbezorging. 21 september 2017
A-2017-055-ESR
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren en ontwerpbesluit betreffende de bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 6ter van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren. 4 september 2017, bekrachtigd door de Plenaire zitting van 21 september 2017