Aller au contenu

Navigatie

2018

OVN-2018-014-ESR
Ordonnantie houdende instemming met het Kaderakkoord tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en Australië, anderzijds, gedaan te Manilla op 7 augustus 2017
OVN-2018-013-ESR
Ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Argentinië inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door de gezinsleden ten laste van het personeel van de diplomatieke en consulaire posten, ondertekend te Brussel op 20 april 2017
OVN-2018-012-ESR
Ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Zuid-Afrika inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door partners van het diplomatiek en consulair personeel, ondertekend te Pretoria op 14 januari 2016
OVN-2018-011-ESR
Ordonnantie houdende instemming met de Regeling tussen het Koninkrijk België en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie betreffende de rechtspositie van sommige personeelscategorieën van de Agentschappen van de NAVO die op het grondgebied van het Koninkrijk België gevestigd zijn, gedaan te Brussel op 20 mei 2016
OVN-2018-010-ESR
Ordonnantie houdende instemming met de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Japan tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontwijken van belasting, en met het Protocol, gedaan te Tokio op 12 oktober 2016
OVN-2018-009-ESR
Eerste reeks van voorontwerpen van uitvoeringsbesluiten van de ordonnantie betreffende de steun voor de economische ontwikkeling van de ondernemingen
OVN-2018-008-ESR
Ordonnantie met betrekking tot de erkenning en de ondersteuning van het sociale ondernemerschap
OVN-2018-007-ESR
Ordonnantie houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst inzake Partnerschap en Ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds, gedaan te München op 18 februari 2017
OVN-2018-006-ESR
Ordonnantie houdende instemming met de Strategische Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en Canada, gedaan te Brussel op 30 oktober 2016
OVN-2018-005-ESR
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de opslag van ontvlambare vloeistoffen die worden gebruikt als brandstof
OVN-2018-004-ESR
Ordonnantie houdende instemming met het Protocol betreffende de Overeenkomst nr. 29 op de dwangarbeid van 1930, aangenomen te Genève op 11 juni 2014
OVN-2018-003-ESR
Ordonnanties houdende instemming met (1) EU-LAC Stichting ; (2) PSA EU - Nieuw-Zeeland en (3) CAPD EU-Cuba
OVN-2018-002-ESR
Ordonnantie die de bevordering beoogt van onderzoek, ontwikkeling en innovatie via het verlenen van steun bestemd voor economische doeleinden ten voordele van de ondernemingen en van de onderzoeksinstellingen die gelijkgesteld zijn aan ondernemingen & Ordonnantie die de bevordering beoogt van onderzoek, ontwikkeling en innovatie via het verlenen van steun zonder economische doeleinden ten voordele van de ondernemingen en van de onderzoeksinstellingen die gelijkgesteld zijn aan ondernemingen
OVN-2018-001-ESR
Ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tot wijziging van het Samenwerkingsakkoord van 2 maart 2007 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering van de Overeenkomst tot verbod van de ontwikkeling, de productie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens, gedaan te Parijs op 13 januari 1993, ondertekend te Brussel op 17 december 2015