Aller au contenu

Colloquium 30 mei 2013

AfbeeldingBrussel is een « kleine wereldstad » waarvan het internationaal karakter vandaag als identiteit wordt erkend.

Enerzijds is er de internationalisering « van bovenaf ». Brussel is namelijk de thuishaven van Europese en internationale instellingen, en verwelkomt expats die hier voor lange of korte tijd komen werken.

Anderzijds is er de internationalisering « van onderuit ». Brussel is immers ook een plaats waar talrijke bevolkingsstromen van uiteenlopende oorsprong, die banden onderhouden met heel wat plaatsen in de wereld, elkaar ontmoeten en op deze manier « van onderuit » netwerken van mondialisering uitbouwen.

Beide vormen van mondialisering dragen bij tot de economische en multiculturele rijkdom van Brussel.

Hoe kan men dit karakter van internationale wereldstad verankeren ?

Welk beleid moet men voeren om deze culturele rijkdom ten volle te benutten ?  

Hoe kan men de kansen, die « Brussel, globale stad » biedt, grijpen om haar internationale ontwikkeling te bevorderen en de dubbele economische en sociale doelstelling te verwezenlijken ?

Het Colloquium van de Economische en Sociale Raad wil deze verschillende thema’s verdiepen, met name vanuit experimenten gevoerd in het buitenland, met het doel aan onze beleidsverantwoordelijken concrete pistes aan te reiken.

  • Klik hier of op de afbeelding voor het volledige programma van de dag.
  • Klik hier om u in te schrijven voor het Colloquium.