Aller au contenu

Ondertekening Kaderakkoord Bouw

Op dinsdag 2 oktober 2018 hebben de Ministers van de Brusselse Regering en de vertegenwoordigers van de bouwsector het Kaderakkoord Bouw officieel gesloten door de ondertekening ervan in de gebouwen van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Op dinsdag 2 oktober 2018 hebben de Ministers van de Brusselse Regering en de vertegenwoordigers van de bouwsector het Kaderakkoord Bouw officieel gesloten door de ondertekening ervan in de gebouwen van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Voor de Regering is dit het tweede akkoord met een strategische sector voor de economie en de tewerkstelling in Brussel, gezien het eerste met de sector Transport en Logistiek werd ondertekend. Aldus concretiseert dit akkoord de visie van de Regering op het Brusselse overleg tussen overheden, ondernemingen uit de beroepssectoren en werknemers, een overleg dat tegemoet moet komen aan de behoeften van het Gewest in de komende jaren en dat de in het Gewest aanwezige ondernemingen moet aanmoedigen.

Met meer dan 12.700 ondernemingen in Brussel en meer dan 8.300 werknemers is de bouwsector een sleutelsector binnen het Gewest. In de loop der jaren heeft hij echter tal van uitdagingen het hoofd moeten bieden, zoals de vergrijzing en de vernieuwing van het personeelsbestand, daarbij rekening houdend met de nieuwe procedures en regelgevingen op het gebied van bouw en renovatie van gebouwen, zoals duurzame bouw. De Opleidings- en Tewerkstellingspool (OTP), die in het kader van dit sectoraal akkoord is voorzien, heeft precies tot doel om deze huidige en toekomstige uitdagingen aan te gaan.

De Brusselse Ministers hebben de win-win-dimensie van dit akkoord benadrukt. Terwijl het Gewest de bouwsector bij de tewerkstellingsaanbieding en -opleiding ondersteunt, maakt de sector immers gebruik van zijn expertise om tot de ontwikkeling en de bloei van Brussel bij te dragen. Tevens waren de Ministers verheugd over de vele concrete toepassingen van het dossier, zoals het verbeteren van de graad van inschakeling in tewerkstelling naar een kwalificerende opleiding, het verhogen met 20%van het aantal voortgezette opleiding per jaar in de sector en het verhogen van het aantal stages in de ondernemingen.

De vertegenwoordigers van de sector spraken hun tevredenheid uit over hun betrokkenheid bij projecten en synergieën met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, projecten die het toelaten om de bouwsector onder de aandacht van de Brusselaars te brengen.

Wij nodigen u uit om kennis te nemen van de openingstoespraak van de Voorzitter van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de heer Jan De Brabanter, alsook van de slottoespraak van de Secretaris-generaal van de Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad, de heer Laurent Schiltz.